top of page
AdobeStock_295633316.jpeg

Arrangment

Vi hos Thams Innovasjon ønsker å legge til rette for at både små og store virksomheter, både i privat og offentlig sektor, kan møtes og samarbeide. Vi tror på at det å bringe folk med ulik kompetanse sammen kan gi opphav til nye og innovative ideer og løsninger.

bottom of page