Bli kunde,
tegn målbedriftsavtale!

Har du en bedrift som ønsker utvikling og befinner deg i Orkland, Skaun, Rindal, Heim eller Hitra, er du velkommen til å bli en målbedrift hos oss! Målbedriftene i Thams Innovasjon er en del av, og får tilgang til det nettverket og de ressursene Thams Innovasjon til en hver tid har tilgjengelig. Ansatte i Thams Innovasjonhar ulik og kompetent kunnskap som du kan dra nytte av.

 

​I tillegg tilbyr Thams Innovasjon flere tjenester og fordeler som er eksklusivt til målbedrifter. Slike fordeler er for eksempel redusert pris på kompetansehevende kurs, møter og andre arrangement vi tilbyr. 

SOM MÅLBEDRIFT FÅR DU:

  • 6 timer gratis til bistand etter ønske

  • Inntil -50% på rådgivningstimer *begrenset antall timer

  • Gratis profilering av bedriften lokalt, regionalt og nasjonalt

  • Identifisert nye markeder

  • Økt verdiskaping via veiledning

  • Nettverk gjennom nettverksbygging

  • Regelmessige fagsamlinger

  • Kompetansehevning

  • Hjelp med finansiering fra Innovasjon Norge eller andre offentlige finansieringskilder

 

Vårt fokus er bedriftens ønsker, og vi leverer tjenester ut i fra bedriftenes behov og bistår våre målbedrifter med blant annet søknadsprosesser, forretningsutvikling, strategiprosesser med mer.

 "..Thams Innovasjon har bidratt med sine kunnskaper knyttet til målstyring, rapportering og ikke minst forretningskompetanse (de har sett bedriften utenfra). Sammen har vi fått til en helhetlig måte å styre virksomheten på."
(Jankos Mek. Verksted AS)

Pris

kr 2 000
Frivillige organisasjoner og stiftelser
kr 2 000
Nyetablerte virksomheter
kr 3 000
Virksomheter med 0-2 ansatte
kr 5 000
Virksomheter med 3-9 ansatte
kr 8 000
Virksomheter med 10-19 ansatte
kr 12 000
Virksomheter med fra 20 ansatte og oppover