IP STRATEGI 25.05.jpg

IP Webinar

Utsatt inntil videre

Mange virksomheter har et uutnyttet økonomisk potensial i rettigheter eller verdier de sitter på. I andre tilfeller kan man også spare tid og ressurser ved å undersøke grundigere på forhånd om andre allerede sitter på rettigheter man selv hadde tenkt å utnytte. 

Tid og sted

25.05.21

08:30 - 11:30

Om arrangementet

En god og effektiv IP strategi kan både sikre inntekter og bidra til å unngå unødige kostnader.

IP, eller intellektuell eiendom / rettigheter (Intellectual Property på engelsk) referer til beskyttelse av industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer (Innovasjon Norge, 2021).

Intellektuelle rettigheter er ofte svært verdifulle, men samtidig noe som mange bedrifter sjelden har en relevant plan eller strategi for. Dermed kan rettighetene bli kopiert, stjålet eller uutnyttet økonomisk.

Temaet er komplisert og derfor finnes det heldigvis mange former for tilgjengelig hjelp. Vi har, sammen med Patentstyret og Acapo, laget et program spesifikt for regionale virksomheter som ønsker å lære mer for å sikre sin intellektuelle eiendom eller unngå å krenke andres.

Ingrid Wetlesen Davanger fra Acapo og Bjørn Tisthammer fra Patentstyret kommer til å gå gjennom de mest relevante temaene for hvordan din virksomhet kan starte prosessen med å beskytte din intellektuelle eiendom. 

Foredraget vil i korte trekk bli lagt opp slik:

Det praktiske står i fokus, og vi ønsker å bidra til å gi en god forståelse for hvordan de verktøyene vi representerer kan benyttes på en god og hensiktsmessig måte.

 

Bjørn Tisthammer fra Patentstyret presenterer litt generelt om de ulike immaterielle rettighetene og deretter de industrielle rettighetene (Patent, varemerke og design).

Når det gjelder de industrielle rettighetene vil Patentstyret forklare litt rundt dem i forhold til hva som kreves av innhold i en søknad, når man bør vurdere å sende inn en søknad, fallgruver, osv.

 

Ingrid Wetlesen Davanger fra Acapo har en mer praktisk vinkling på temaet, og vil snakke om IP-strategi som et verktøy for å sikre og videreutvikle selskapets immaterielle verdier.

 

Arrangementet er lagt opp til å være en god arena for spørsmål og diskusjoner.

 Sentrale tema:

  • Forskjellen på Patentstyret og de private rådgiverne – Hvem gjør hva?

  • Grunnleggende om de forskjellige industrielle rettighetene og hvordan de fungerer

  • IP-strategi for SMB-bedrifter

  • Kommersiell utnyttelse og håndheving av rettigheter

 

Arrangementet er vinklet mot rådgivere/veiledere i næringshager og Inkubatorer samt SMB-bedrifter.

Om foredragsholderne:

Ingrid Wetlesen Davanger

jobber som advokat i Acapo AS. Hun har spesialisert seg innen immaterialrett siden 2011. Hun har lang erfaring med å bistå klienter med å etablere og beskytte sine immaterielle verdier og rettigheter, samt med å utarbeide IP-strategier for å øke verdien av disse. Ingrid bistår også norske og internasjonale klienter med tvisteløsning i saker relatert til varemerker, design, opphavsrett, domener og markedsføringsrett

 

Bjørn Tisthammer

har jobbet innenfor patentsystemet siden 2002, først som fullmektig i over 8 år og i Patentstyret siden 2010. Før dette har han jobbet med instrumentering innenfor oljebransjen, som produktdesigner hos Grorud Jernvarefabrikk, som daglig leder og som kursinstruktør i programvare hos EDB DATA.

I Patentstyret behandler han patentsøknader i tillegg til å betjene Patentstyrets kundesenter. Han har et stort engasjement for immaterielle rettigheter og god erfaring med veiledning i ulike oppstarts-miljøer.

Utsatt inntil videre