Workshop - Lønnsom og lokal sirkulærøkonomi!
 

NY VERSON 15.02.png

Det ligger mange muligheter for bedrifter i å gå over til en mer sirkulær økonomi. For å få en så lønnsom og konkurransedyktig sirkulær økonomi som mulig, trenger lokale bedrifter mer kunnskap, og de må samarbeide mer.

Om arrangementet

Thams Innovasjon og FI næringshage inviterer til workshopen «Lokal og lønnsom sirkulærøkonomi» for næringslivet, som skal gjennomføres mot slutten av året, og vil ta for seg forskjellige sider og muligheter ved sirkulærøkonomi.

 

Et av målene med workshopen er at bedrifter skal bli i bedre stand til å se nye muligheter for å ta sin bedrift i en mer sirkulær og lønnsom retning, og at bedriftene skal finne samarbeidsmuligheter.

Hva som vil skje

Gjennom workshopen skal vi belyse og diskutere disse spørsmålene:

 

  • Hva er egentlig sirkulærøkonomi?

  • Hvordan minske avfall, og heller bruke det til nye produkter?

  • Hvor viktig er valg av materialer – og hvilke alternativer finnes?

  • Hvordan kan bedrifter bruke digitale plattformer for å bli mer sirkulære?

  • Hvordan gå fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell? 

  • Hvilke offentlige støtteordninger finnes?

  • Hvordan måle og rapportere sekularitet på bedriftsnivå?


For å snakke om disse temaene, kommer blant annet: Siv Emanuelsen ved Future Materials, Murat Mirata – professor ved Linköping Universitet, PMarit Moe Bjørnbet ved SINTEF og John Kåre Solem ved Thamsklyngen.

Les mer om hvorfor du bør melde din bedrift på dette arrangementet

Tid og sted

16.03  | Orkanger | kl. 09.00 - 13.00

23.03 | Vanvikan | kl. 09.00 - 13.00

30.03  | Trondheim | kl. 09.00 - 13.00

Pris

Frist for påmelding er 1. Mars!

Målbedrifter: 50% avslag!

Bedrifter som er målbedrifter hos FI Næringshage eller Thams Innovasjon, får reduksjon i prisen på 50%.

  • Målbedrift hos en av næringshagene: 2500,-

Ikke målbedrift:

  • Normalpris: 5000,-

Faktura sendes i e-post!

* Det vil være en digital innledning og avslutning for nedlasting av materiell.

Ønsker du mer informasjon om workshopen, ta kontakt med:

FI Næringshage: Ingrid Margrethe Sandnes | ingrid@fi-nor.no | tlf: 936 15 103 

Thams Innovasjon: Morten Solstad | morten@thamsinnovasjon.no | tlf: 482 85 778

Her er noen bilder fra dagene 

Dag 1 (16.03) - Kuben
Dag 2 (23.03) - Vanvikan
Dag 3 (30.03) - Trondheim