top of page

NÆRINGSHAGEPROGRAMMET

w3.png

Vi har ansatte og tilknyttede ressurser med forskjellig bakgrunn og erfaring, som gjerne vil bistå din bedrift dersom dere ønsker utvikling og vekst.

w2.png

​Vi tilbyr tjenester som blant annet markedsføring, kompetanseheving, rådgivning i strategiprossesser, rekruttering, utarbeiding av klynger og lignende.  

w1.png

Vi har en rådgivningstjenester for de som ønsker å starte en bedrift. Her tilbyr vi inntil 6 gratis rådgivningtimer til de som er bosatt i kommunene Orkland, Skaun, Rindal, Hitra og Heim.

VI TILBYR:

✓ Fast kontaktperson i næringshagen

✓ Tilgang på de samlede rådgiverressursene i Thams Innovasjon

✓ Tilgang på kompetanse og ressurser fra andre næringshager i Norge

VI KAN BISTÅ MED:

✓ Forretningsutvikling

✓ Bedriftsrådgivning innen mange felt

✓ Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter

✓ Prosess- og prosjektledelse

✓ Ledelse av interne strategiprosesser

✓ Investorsøk

✓ Veiledning ved søknad om midler fra f.eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN

✓ Tilrettelegging for samarbeid og nettverk

✓ Kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

 

Som bedrift bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for arenaer og klynger for samarbeid og utvikling. Du blir en del av Thams Innovasjons sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk.

SOM NÆRINGSHAGEBEDRIFT FÅR DU:

✓ Status 360

En årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver.
 

✓ 6 timer i året

Inntil 6 timer gratis bistand fra Thams Innovasjon per år (inngår i deltakeravgiften).
 

✓ Rabatt på ordinær timepris

- Inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.

- Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75 % rabatt. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt tilfelle.
 

✓ KompetanseForum

Rabatt på alle møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i Thams Innovasjons regi.
 

✓ Kostnadsfri profilering

Gratis profilering på Thams Innovasjons nettside og andre digitale flater.

Thams Innovasjon arbeider løpende med å løfte fram næringshagebedriftene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.

ÅRLIG DELTAKERAVGIFT:
Fra og med 1. januar 2022

Frivillige organisasjoner og stiftelser
kr 2 000
Nyetablerte virksomheter
kr 2 000
Virksomheter med 0-2 ansatte
kr 3 000
Virksomheter med 3-9 ansatte
kr 5 000
Virksomheter med 10-19 ansatte
kr 8 000
Virksomheter med fra 20 ansatte og oppover
kr 12 000

Bedrifter som blir deltakere etter 1. juni, betaler halv pris det første året.

Ordinær timespris:

Målbedrifter får inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.
Nyetablerte bedrifter (stiftelsesår + første hele år etter stiftelse) får inntil 75 % rabatt på ordinær timepris

Alle priser er eksklusive mva.

bottom of page