Nettverket vårt

- vi er en del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk

Vi er en «forlenget arm» for en rekke virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø inn i Orkdalsregionen, og gir deg mulighet til å komme i kontakt med nettverk og de miljøene som kan være riktige for deg. Trenger du hjelp til akkurat dette kan du gjerne ta kontakt med en av våre medarbeidere.