top of page

Nettverk og klynger

Innovasjon og utvikling skjer i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljø. Vi kan bistå med å knytte kontakter og etablere nettverk. Under ser dere litt om hva dette går ut på, og eksempler på nettverk vi har vært med på å etablere. 

Les gjerne mer om etablering av klynger og nettverk på Innovasjon Norge sine sider
bottom of page