top of page

Årets lederkurs

Næringshagen i Orkdalsregionen engasjerte Marys Place v/Marta Thorvik til å gjennomføre årets lederkurs. Et litt annerledes lederkurs enn tidligere med vektlegging på relasjonsledelse.


24 og 25. Februar var siste samling. Deltakerne har hatt totalt 7 dager fordelt på 5 fagsamlinger og har fordypet seg i temaer som: trender i ledelse & lederrollen, individuell ledelse, tilbakemeldinger & medarbeidersamtaler, møteledelse & kommunikasjon og konflikt, endring & stressmestring.


Evalueringene viser at kurset var en stor suksess og at deltakerne fikk tilgang til viktige verktøy som de kan ta med seg videre i arbeidslivet og i hverdagen.Her er noen tilbakemeldinger de hadde fra kurset:


«Veldig bra og lærerikt, har styrket meg som leder og person»«Bra kurs som omfatter mange tema innen relasjonsledelse og situasjoner en er i og kan komme opp i»«Kurset har ført til større selvinnsikt og bevissthet i forhold til hvordan jeg forholder meg til de rundt meg og hvordan jeg er som person og responderer på ulike situasjoner»«Generelt nyttig og lærerikt, fint knyttet opp mot hverdagen / praksis»«Veldig godt fornøyd, naturlig spent i forkant. Takk for mye positivt påfyll!»

Vi takker alle sammen som deltok på kurset og ønsker de lykke til videre!

Comments


bottom of page