Hvordan gjøre ombruk i bygg- og eiendomsbransjen lønnsom?

Tidspunkt: 25.09.2020 09:00 -09:30

Påmeldingsfrist: 25.09.2020 08:30


Fra 2020 gjelder EUs rammedirektiv for avfall om at 70 prosent (vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning. SSBs statistikk at man klarer 34 prosent.


Den trondheimsbaserte bedriften Greenstock har utviklet en skybasert samarbeidsplattform for kartlegging, forvaltning, styring og ombruk av byggematerialer og inventar. GreenStock har som mål å utvikle en ny verdikjede, hvor eiendomsbesittere kan se på alle materialer i byggene som ressurser.


Arrangør: Næringshagen i Orkdalsregionen, Nasjonalparken Næringshage & Rørosregionen Næringshage

Billettpris: 250 kroner


Meld deg på her