top of page

Industri 4.0 - Trøndelag
I et samarbeid mellom Næringshagen i Orkdalsregionen og flere næringshager, samt inkubatorer i Trøndelag sammen med Trøndelag Fylkeskommune som partner, fått støtte til å gjennomføre et forprosjekt for utvikling av Industri 4.0 – Trøndelag. Digitalisering og automasjon i SMB og mikrobedrifter. Prosjektleder for dette prosjektet er Nasjonalparken Næringshage på Oppdal.


Forprosjektet har som mål å kartlegge utfordringer og etablere en ønsket struktur/strategi for gjennomføring av en større langsiktig satsing over 5 år! Satsingen vil omhandle kompetansebygging og bedriftsutv​ikling innenfor digitalisering, automasjon og innovasjon i SMB, og mikrobedrifter i hele Trøndelag.


Det er Trøndelag Fylkeskommune som har tatt initiativet og samordnet aktørene bak prosjektet. Næringshagene i Sør-Trøndelag, Proneo og andre innovasjonsaktører i Trøndelag har videreutviklet konseptet basert på erfaringer fra andre prosjekter.

INDUSTRI 4.0

Det har lenge vært snakk om at fremtidens økonomi og industri i større grad vil basere seg på potensialene som digitalisering og automatisering representerer. Talenter, teknologi, kunnskap og bedrifter krysser sektorer, bransjer og landegrenser og vi ser stadig nye samarbeids- og forretningsmodeller.


Industri 4.0 kan benyttes på alle bransjer og er i utgangspunktet en overordnet strategi og plan for industrien fremover. Flere norske bedrifter, særlig de største bedriftene satser allerede på digitalisering og automatisering av sin produksjon. De store bedriftene er avhengige av at også deres norske underleverandører omstiller seg, slik at man kan beholde de etablerte verdikjedene, nærheten til produksjonen og den norske verdiskapingen (Forskningsrådet, 2017). ​


Flere europeiske land diskuterer nå en Industri 4.0 satsning. De fleste ser til Tyskland som har satt dette skikkelig på dagsordenen. Industri 4.0 fremstår nå som Tysklands viktige reformprogram for industrien, og det er meget godt forankret. Tyskland omtaler deres program «Industrie 4.0» som den fjerde industrielle revolusjon. Et samlet Tyskland satser på digitalisering av industrien for å opprettholde konkurrenskraft og innovasjon. Men det er ikke bare i Tyskland man snakker om Industri 4.0. USA og Japan er langt fremme med tiltak for å styrke industrien og næringslivet (Schierva, IKT Norge, 2017).


PROSJEKTLEDELSE

Nasjonalparken Næringshage, Rønnaug Nyrnes.DELTAGERE I PROSJEKTET

✓ Nasjonalparken Næringshage

✓ Næringshagen i Orkdalsregionen

✓ Rørosregionen Næringshage

✓ Proneo

✓ T:lab

✓ Trøndersk Kystkompetanse

✓ Fosen Innovasjon

✓ Namdalshagen

​✓ Trøndelag Fylkeskommune


For mer informasjon om prosjektet, kontakt med Nasjonalparken Næringshage

Kommentarer


bottom of page