Innovasjon Norge støtter næringslivet i en vanskelig periode

Tiltak og kommunikasjon med dere i tiden fremover


I den vanskelige tiden vi er inne i nå som følge av koronaviruset pågår det nå et arbeid med å se på aktuelle virkemidler for å avhjelpe bedrifter ytterligere. Innovasjon Norge vil gjøre det de kan for å bistå næringslivet og har mottatt mange tilbakemeldinger om status og behov fra næringslivet i Trøndelag.


For å bidra mest mulig effektivt i denne krevende situasjonen er det tilrettelagt en rekke tiltak. Innovasjon Norge gjør det lettere for å utsette avdrag og de har forenklet prosessen og behandler søknadene raskt.


Her er link dere kan bruke for søke om avdragsutsettelse:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/


I påvente av sakens beslutning legges det inn purrestopp på lån det søkes avdragsutsettelse for.

Renter og omkostninger må imidlertid betales ved terminforfall. De kan også gi avdragsutsettelser på fastrentelån.

Innovasjon Norge øker kapasiteten på saksbehandling for raskt å kunne tilby rådgiving og hjelp. De har rause lånerammer som kan dekke bedriftenes behov. Regjeringen vil også vurdere lånerammene etter hvert og se an etterspørselen etter lån.


De er lett tilgjengelig for kunder. Kontakt en av deres rådgivere her.