top of page

Næringsklynger

Klyngeprogrammer er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører.
Comments


bottom of page