top of page

NY DAGLIG LEDER I THAMS INNOVASJON!

Thams Innovasjon tar et nytt skritt for å realisere innovasjonssenteret på KUBEN Orkanger gjennom ansettelsen av Sveinung Susort som ny daglig leder.

Sveinung Susort (39) kommer fra stillingen som leder for forretningsutvikling solkraft i TrønderEnergi. Sivilingeniøren har bakgrunn fra NTNUs Entreprenørskole og har bred erfaring fra energibransjen som prosjektleder og forretningsutvikler.


Det grønne skiftet og endringer i verden skaper et stort behov for innovasjon og nytenking. Jeg ser fram til å lede Thams Innovasjon og bidra til viktig samfunnsutvikling, sier Sveinung Susort. KUBEN og innovasjonssenteret som nå etableres der blir et kraftsenter og knutepunkt for vekst, innovasjon og nyskaping i hele regionen.

Thams Innovasjon vil jobbe med innovasjon på mange nivå gjennom klyngearbeid, inkubator og næringshageprogrammet. Målet er at senteret skal bli et kontaktpunkt som stimulerer til nyetableringer, og som bidrar til utvikling av eksisterende næringsliv gjennom støtte til markeds- og produktutvikling.


Selskapet har etablert et nytt innovasjonssenter i nyrestaurerte lokaler i KUBEN, og oppussingen av lokalene pågår for fullt. Her blir det mingleområder, prosjektrom, lab, møterom, korttidsarbeidsplasser etc. Det vil også tilbys arbeidsstasjoner for gründere og for studenter som jobber med prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med lokale bedrifter.

Vi er glade for at Sveinung har takket ja til stillingen som daglig leder, sier styreleder i Thams Innovasjon Bjørn Wiggen. Han har relevant kompetanse innen forretningsutvikling og har også jobbet med gründerskole. Han har kunnskap om offshore og fornybar energi, og vil bli en nyttig diskusjonspartner for både etablerte bedrifter og for nyetableringer.Sveinung Susort tiltrer stillingen 01. juni 2022.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Sveinung Susort, tlf: 976 06 254

Bjørn Wiggen, styreleder i Thams Innovasjon, tlf: 478 20 937

Comments


bottom of page