Ole Johan Svorkdal

Si velkommen til Ole Johan!


Etter 40 års karriere i prosessindustrien er tiden inne for å lære mer om andre virksomheter, og å ha mulighet for å bidra i små og store bedrifter i Orklandsregionen.


Ole Johan har vært ansatt på Washington Mills AS i 32 år. Halve tiden har han vært salgssjef og halve tiden har han vært adm. dir. I Thams Innovasjon skal han ha en rolle som bedriftsrådgiver, og da primært overfor eksisterende bedrifter som ønsker utvikling, det være seg i drift, organisasjon eller markedsarbeid. Han har også erfaring fra innovasjonsarbeid, og er spesielt interessert i å være med og utvikle produksjon av nye produkter i både nye og eksisterende bedrifter. HMS aktiviteter er også et område der han gjerne vil bidra.


Ole Johan er utdanna sivilingeniør i metallurgi fra det som nå er NTNU og bedriftsøkonom fra BI. Han har erfaring fra FoU; prosjektarbeid og markedsarbeid fra selskaper som Elkem, Norsk Hydro og andre, før han ble ansatt som salgssjef og seinere adm. dir. i Washington Mills. Han har mye internasjonal erfaring ettersom Washington Mills både er eid av et utenlandsk selskap og ved at 99 % av deres produkter selges i utlandet.


Når han blir spurt om hva han gjør i fritida så må han erkjenne at de siste åra har det vært lite fritid og mye jobb. Men han liker å gå turer i skog og mark både sommer som vinter, stortrives på hytta på Nerskogen og da gjerne sammen med barnebarnet og resten av familien. 60 årsgaven til seg sjøl var å kjøre opp for og kjøpe seg motorsykkel, og når det er godt vær i sommerhalvåret liker han godt å kjøre seg en tur med den.