top of page

Orkdal Regnskapskontor AS


«Vi ønsker å være en god støttespiller og samarbeidspartner for våre kunder. Vi har kundens behov i fokus, og prøver å finne gode løsninger som gjør kundens hverdag enklere.»I 1970 ble merverdiavgiften innført i Norge, og gjorde gårdsregnskapene vanskeligere å håndtere. Det året ble Orkdal Regnskapskontor SA stiftet, og med 50-årsjubileet deres denne måneden har de nå rundt 350 kunder innen mange ulike bransjer.

Landbrukskundene utgjør fortsatt en stor andel av kundemassen deres og de opplever at landbrukskundene absolutt ikke står bakerst i køen når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, trolig fordi de er vant til å bruke mye teknologi i moderne gårdsdrift. Dette er Orkdal Regnskapskontor stolte av, og jobber derfor hard for å være gode på dette området.


VI ER ET TEAM

Hos regnskapskontoret finner du en fin gjeng med 12 ansatte, hvorav 6 er autoriserte regnskapsførere som alle bidrar til å dra kontoret i riktig retning. De er opptatt av å dele kunnskap med hverandre, og terskelen er lav for å be hverandre om hjelp.
For Orkdal Regnskapskontor er det viktig være et kontor det er trivelig å komme til, så stikk innom! Du finner de i 3. etasje i Orkland Energi sine lokaler på Fannrem.


DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGEN

Orkdal Regnskapskontor har vært med på en ganske utrolig teknologisk utvikling i bransjen, fra å føre bilag i bok til nå å kunne finne bilagene ferdig bokført i regnskapssystemet på skjermen. Regnskapet blir mer ferskvare og kunden selv kan ha mye mer innsikt og kontroll i den daglige behandlingen av regnskapet, og selv om mye av "punche"-jobben med bilagene forsvinner, vil behovet for vurderinger og rådgivning være til stede. Håpet er frigjøre mer tid til å kunne bruke tallene til noe som kan gi kundene en merverdi. At regnskapskontoret ikke bare skal produsere skjema og rapporter til skatteetaten, men at de også kan være en proaktiv rådgiver og sparringspartner for kundene sine.


Bransjen er i stadig utvikling, og hvordan fremtiden for regnskapskontorene blir, er vanskelig å spå. De ser en økende etterspørsel etter å kunne gjøre mer av regnskapsføringen på egen hånd. Flere leverandører på markedet reklamerer for dette, og brukervennligheten på skatteetatens selvbetjente løsninger blir stadig bedre. Dette er noe de vil ta inn over seg og bruke i deres vurderinger av arbeidssituasjonen framover. De ser også at det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft i et meget presset marked for autoriserte regnskapsførere. Det er få som velger denne retningen i studier, noe som kanskje ikke er så rart, når yrket spås å forsvinne om noen år. Regnskapsføreryrket har fått et ufortjent dårlig rykte, så det jobbes for å få snudd trenden der.Med feiringen av deres 50- årsjubileum har Orkdal Regnskapskontor åpen dag den 3. mars, så kom innom en tur og feir med kaffe og kake!

Comments


bottom of page