top of page

Orkla Sparebank

Våre verdier er -Fleksibel, Pålitelig og Imøtekommende, og det forteller mye om hvem vi er og hva vi står for.

Orkla Sparebank har alltid vært en bank som er opptatt av god kundeomsorg gjennom personlig service og rådgivning. De kjenner deres kunder og er opptatt av å hjelpe med å realisere drømmer, planlegge fremtiden og gi kundene deres et godt grunnlag til å ta gode valg for fremtiden.


Det hele startet i oktober 2017 da Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank slo seg sammen til Orkla Sparebank. Men banken har faktisk en historie helt tilbake til 1841 og en lang tradisjon som lokal forankret og selvstendig sparebank. Det forvaltes om lag 13 milliarder kroner og 23.000 kunder, betjent fra 7 kontorer med til sammen 68 ansatte. Tilfredse og fornøyde medarbeidere som trives på jobben, er avgjørende for god bankdrift og utvikling av Orkla Sparebank. Bankens ansatte brenner for kundene, lokalsamfunnet og banken.Bærekraft og samfunnsansvar får stadig større oppmerksomhet rundt Orkla Sparebank. Dette er nødvendig for å sørge for en bærekraftig og rettferdig verden for generasjoner fremover. Samfunnsansvar var en av bærebjelkene ved etableringen av Orkla Sparebank for 178 år siden og har vært det i bankens drift i alle år.


Styrke næringslivet i lokalsamfunnet

Banken bidro tidlig med realiseringen av nødvendig infrastruktur som elveforebygging, broer osv. for å styrke næringslivet i lokalsamfunnet. Videre bidro banken med midler til skoler, utdanning av sykepleiere og andre gode tiltak for å sikre et moderne og velfungerende lokalsamfunn. I nyere tid går en god del av støtten til frivilligheten som gjør en viktig innsats for å skape møteplasser for sosialisering og integrering. En annen viktig del ved samfunnsansvaret er det å ta og å vise miljøansvar. Orkla Sparebank er derfor i gang med å Miljøfyrtårnsertifisere seg, og har som mål å bli sertifisert i løpet av høsten 2020.

Lønnsom og bærekraftig utvikling er avgjørende for at banken også i fremtiden skal kunne være en selvstendig lokal sparebank med kompetente ansatte og konkurransedyktige produkter og tjenester. Orkla Sparebank har ingen aksjonærer, slik at økonomiske resultatet tilføres bankens egenkapital og sikrer at de vil være en solid og nær finansaktør i regionen, med korte beslutningsveier kombinert med stor kunnskap om de lokale forhold. I tillegg avsettes en del av resultatet til bankens gavefond, som gjør det mulig for de å bidra med samfunnsutbytte slik at gode tiltak og prosjekter realiseres, til glede for lokalsamfunnene som i realiteten eier banken.


Ny teknologi

Bankbransjen har historisk vært gjenstand for en betydelig effektivisering gjennom produktutvikling og bruk av ny teknologi. Teknologisk utvikling preger også bransjen i dag og vil fortsatt gjøre det. I tillegg til personlig rådgivning er de til stede med gode digitale og mobile løsninger for kundene deres. Det er da en betryggelse for Orkla Sparebank å være en del av et norsk bankfellesskap og ikke minst en del av Eika Alliansen gjennom deres eierskap i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, som sikrer at de leverer gode teknologiske løsninger og produkter for deres kunder.Banken og samfunnet er i stadig utvikling og vi må hele tiden gjennomføre endringsprosjekter og måten vi leverer våre produkter og tjenester på.

Koronapandemien

Det er ingen tvil om at koronapandemien har preget samfunnet og banken i den siste perioden, som mest sannsynlig også vil prege de i en tid fremover. I motsetning til den økonomiske nedkonjunkturen i 2008 som var en finanskrise. I motsetning til den økonomiske nedkonjunkturen i 2008 som var en finanskrise som smittet over til realøkonomien, er krisen de nå har stått oppe i en realøkonomisk krise som var nær ved å smitte over til finansøkonomien. Bankene generelt og Orkla Sparebank har vært opptatt av å være til stede og bidra etter beste evne til å dempe krisen for de av deres kunder som har vært rammet. Gjennom å være en av landets mest solide banker samt kunnskap og nærhet til kunder og lokalsamfunn har de gode forutsetninger til å støtte opp i både gode og dårligere tider.

Vår opplevelse generelt er imidlertid at regionen har kommet seg brukbart gjennom så langt. Vi har nok ikke helt sett enden på dette enda, så det vil fortsatt være viktig å opprettholde tiltak og ordninger for å sikre et fortsatt godt og bærekraftig samfunn med et velfungerende næringsliv.

For banken spesifikt innebar innførte smitteverntiltak at de har holdt stengte dører for kunder i et par måneder, noe som har ført til at de har måttet ha dialogen med omgivelsene via elektroniske hjelpemidler og digitale løsninger. Man har nok opplevd en relativt bratt læringskurve knyttet til slike løsninger, noe som i seg selv er positivt og en erfaring å kunne ta med seg videre i mer normale tider.

Det er noe med å møte folk fysisk som gir en dimensjon utover å snakke sammen over video eller per telefon.

Orkla Sparebank åpnet dørene igjen den 2. juni og kan nå igjen tilby omgivelsene å snakke med dem både fysisk og digitalt.Vi ønsker dere lykke til videre!

Comments


bottom of page