top of page

Orkland er størst i Trøndelag på fritidsboliger!

Store muligheter for lokalt næringsliv.

Ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er Orkland størst i Trøndelag på fritidsboliger. Med sine 4527 hytter topper Orkland listen og passerer populære feriedestinasjoner som Oppdal (3865) og Røros (3389). Dette gir næringslivet i Orkland store muligheter, nå når folk velger å bruke mer fritid i Norge på grunn av Coronaviruset.Hyttebefolkningen har mye å si for lokal varehandel. Flere må feriere lokalt i år og kanskje velger man å holde seg hjemme eller på hytta i sommer. For næringslivet i Orkland medfører det store muligheter i å tilby økt salg av varer og tjenester til hyttebefolkninga. Både tradisjonell varehandel og håndverkere bør fokusere å nå hyttemarkedet framover. Samfunnsøkonomer tror folk i Norge nå generelt velger å være forsiktige med å sette i gang store prosjekt, men fokusere mer på vedlikehold og oppussing, f.eks. på hytta.(Orkla Laft - Hytteprosjekt på Søvasskjølen)


Næringsliv som tilbyr varer og tjenester innen hjem/fritid bør benytte denne muligheten til å fokusere på hyttebefolkningen og spisse markedsføring mot dette markedet.bottom of page