Erfaring

Steffen er en av våre strålende arbeidere på kontoret. Her jobber han som prosjektleder, prosjektressurs og bedriftsrådgiver med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. I tillegg er han interessert i, og erfaren innen innovasjon, entreprenørskap, kapital- og gründerkobling og forretningsutvikling. Steffen er også vår kompetansemegler – det vil si at han har som oppgave å finne gode prosjekter der bedrifter har et behov for forskning, og de riktige forskerne har interesse for å forske på bedriftenes utviklingsprosjekter.


Steffen er utdannet sivilmarkedsfører (1998) med spesialisering i entreprenørskap ved Norges Markedshøyskole / BI. I tillegg har han en master i Geografi (2018) med spesialisering i naturressursforvaltning og bærekraftig industriutvikling ved NTNU i Trondheim. Han har også lang arbeidserfaring innen markedsføring/-planlegging, og -rådgivning, bl.a. som inkubatorleder, selvstendig næringsdrivende/daglig leder og manager-for-hire i både store og små bedrifter.

Allerede i sin første jobb i Telenor i Oslo fikk Steffen erfaring med de første digitale løsningene. Det var faktisk i forrige årtusen(!) at Steffen jobbet med en `Ring meg´-knapp som datidens nettsurfere kunne klikke på for å bli oppringt av Telenor, hvis de ikke orket å ringe selv…


I Rosenborg BK arbeidet Steffen hovedsakelig med markedsføring av sesongkort og billetter, og i 2009 var han sentral på teamet som bidro til at klubben satte uoffisiell norgesrekord gjennom å selge 20.000,- billetter i snitt til hjemmekampene det året.


Steffen har som nevnt en entreprenøriell side ved seg også. Han har drevet for seg selv i til sammen ca. 10 år med ulike tjenester hovedsakelig innen markedsføring og forretningsutvikling. Han har også vært del av både typiske teknologibaserte, og andre kunnskapsbaserte trønderske startup-prosjekter, og har god erfaring med utvikling av nye forretningsideer. Sist, men ikke minst har Steffen jobbet tre år som prosjektleder for innovasjon og entreprenørskap på HiST (nå NTNU), i samarbeid med NTNU Technology Transfer AS der han arbeidet med utvikling av prosesser for akademisk og faglig basert innovasjon, for at høyskolen kunne ta ut sitt potensial for å levere nye samfunnsnyttige produkter og tjenester. I løpet av Steffens tid ved HiST vokste aktiviteten betraktelig, og både studenter og ansatte markerte seg i ulike entreprenørskapskonkurranser, og noen gikk hele veien til fullt kommersialiserte virksomheter.