Resultat av undersøkelse og brev til kommunen


Fra undersøkelsen: Unntakstilstand og koronavirus – hvilke utfordringer har næringslivet i Orkland


Undersøkelsen er gjennomført og brev til kommunen er skrevet og sendt. Resultatet kan leses her:







Med vennlig hilsen

Ove og Toril Orkladal Næringsforening