top of page

Sirkulær økonomi
Næringshagen er deltaker i Thamsklyngen, som er en klynge bestående av 30 deltakere fra næringslivet med mål om å jobbe målrettet innenfor sirkulær økonomi. Daglig leder i Thamsklyngen er John Kåre Solem.

Næringshagen og Thamsklyngen samarbeider med å gjennomføre en kartlegging av energi, vann og materialer for alle klyngedeltakerne, for å finne nye potensielle samarbeidsprosjekter. Disse dataene vil danne grunnlaget for klyngens nye visualiseringsverktøy. Et visualiseringsverktøy som vil ha en positiv markedsføringseffekt for næringslivet, og som vil vise fram de forskjellige samarbeidene vi har i regionen.


Les mer på www.thamsklyngen.no

Comments


bottom of page