top of page

Støtte til Miljøteknologi

En viktig rolle vi har i samfunnet er å tenke på miljøet og jordklodens fremtid. Derfor har bedrifter i Norge mulighet til å søke støtte til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi som underbygger andre teknologiområder og bidrar til å utvikle nye næringer og nye produkter. Ordningen retter seg særlig mot store prosjekter og store bedrifter, og må gi varig verdiskapning i form av nye arbeidsplasser, styrke kompetanse og økt konkurransekraft.


Dette inkluderer teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag, og dreier seg både om teknologi og kunnskap mot klimautfordringer, som fornybar energi eller energieffektivisering.

Eksempler på slik teknologi er IKT, bioteknologi og nye materialer/ nanoteknologi. Disse teknologiområdene kan legge grunnlaget for nye, mer miljøvennlige løsninger på de fleste samfunnsområder, for eksempel innen matproduksjon, energieffektivisering og transport.Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom støtteordningen tar det offentlige en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.


Vi tilbyr rådgivning og veiledning ved søknad om støtte, så ta kontakt med en av våre rådgivere i dag for å få den hjelpen du trenger..


Gå også inn på Innovasjon Norges side for å lese om «EUs taksonomi blir viktig fremover, «hva slags prosjekter kan få finansiering» og «hvilke kostnader kan medtas».


(Informasjon tatt fra Innovasjon Norges hjemmeside)


Commentaires


bottom of page