Viktig informasjon til bedriftene


Orkladal Næringsforening, Næringshagen i Orkdalsregionen, Thamsklyngen, Chr.Thams Ressurs og Orkdal videregåande skole har vi i dag gått igjennom tilbudet om Bedriftsintern Opplæring (BiO).

Dette er en del av tiltakspakke for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt. BIO Trøndelag regisseres av fylkeskommunen og i vår region ligger det godt til rette for samarbeid med videregående skoler og fagskoler. Vi legger her ved brev med informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

ALLE BRANSJER OG BEDRIFTER KAN SØKE VED Å BRUKE

www.regionalforvaltning.no


Ved spørsmål kan dere ta kontakt med:

  • Orkdal videregåande skole v/ Øyvind Togstad

  • Meldal videregående skole v/Anne Lise Eriksen Kirkholt

  • Chr. Thams Ressurs v/Morten Aspås

  • Chr.Thams fagskole v/Rune Wiggen

  • Næringshagen v/Berit Arntsen

  • Orkladal Næringsforening v/Ove J. Snuruås

  • Thamsklyngen v/ John Kåre Solem


DETTE ER EN MULIGHET FOR ALLE, BRUK MULIGHETEN !! HUSK- OGSÅ PERMITERTE KAN DELTA
'


Hilsen

Næringshagen Thamsklyngen Orkladal

i Orkdalsregionen Næringsforenin