Vil vite mer om inntektsmulighetene sirkulærøkonomi gir

Det ligger mange muligheter for bedrifter i å gå over til en mer sirkulær økonomi. For å få en så lønnsom og konkurransedyktig sirkulær økonomi som mulig, trenger lokale bedrifter mer kunnskap, og de må samarbeide mer.

Dette er også noe bedriftene selv ønsker. Det viser nemlig en spørreundersøkelse Næringshagen i Orkdalsregionen og FI Næringshage har gjennomført.

Derfor samarbeider næringshagene om workshopen «Lokal og lønnsom sirkulærøkonomi». Den skal gjennomføres mot slutten av året, og vil ta for seg forskjellige sider og muligheter ved sirkulærøkonomi.

Et av målene med workshopen er at bedrifter skal bli i bedre stand til å se nye muligheter for å ta sin bedrift i en mer sirkulær og lønnsom retning, og at bedriftene skal finne samarbeidsmuligheter.


Det bedriftene vil ha

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at målet med workshopen samsvarer godt med hva bedriftene selv ønsker seg.


På spørsmål om hva bedriftene ville hatt mest nytte av å vite mer om når det gjelder sirkulærøkonomi, er det spesielt tre områder bedriftene etterspør:

· Forretnings- eller inntektsmuligheter for sin bedrift.

· Nye samarbeidspartnere for bedre ressursutnyttelse bedriftene imellom.

· Generell kunnskap om sirkulærøkonomi.

Spørreundersøkelsen viser også at en del bedrifter allerede har startet jobben med å gå over til en mer sirkulær økonomi. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom ulike bedrifter.


Meld deg på her!


Alle målbedrifter i Næringshagen i Orkdalsregionen og FI næringshage har mulighet til å melde seg på workshopen «Lokal og lønnsom sirkulærøkonomi».


Workshopen vil foregå over tre halve dager, på forskjellige steder.

Første samling: 24. november | Orkanger | Damphuset | 09:00 – 13:00

Andre samling: 1. desember | Vanvikan | LIV-bygget | 09:00 – 13:00

Tredje samling: 8. desember | Trondheim | 09:00 – 13:00


Pris

Frist for påmelding er 15. november. Prisen for å delta er 5000,- kroner per bedrift. For denne prisen har hver bedrift anledning til å delta med inntil to ansatte.


Bedrifter som er målbedrifter hos FI Næringshage eller Næringshagen i Orkdalsregionen, får også reduksjon i prisen på 50 prosent.


Frem til 22. oktober har vi også et earlybird-tilbud, som gir 1500,- kroner avslag i prisen (dette tilbudet er ikke tilgjengelig for næringshagenes målbedrifter).


Ønsker du mer informasjon om workshopen, ta kontakt med:

FI Næringshage: Ingrid Margrethe Sandnes | ingrid@fi-nor.no | 936 15 103

Næringshagen i Orkdalsregionen: Elise Knudsen | elise.knudsen@orkdalsregionen.no | 453 93 711