top of page

Tredrivernettverket

Om tredrivernettverket

Innovasjon Norge koordinerer og støtter et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for innovativ trebruk. Ordningen støttes også regionalt av Trøndelag Fylkeskommune.

Tredriveren er et viktig bindeledd mellom den enkelte bedrift og et bredt spekter av utviklingstiltak, fra både offentlige og private aktører. Tredriveren har som oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk hvor det sørges for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

Aktuelt og arrangement

Informasjon om aktuelle saker og arrangementer blir løpende publisert på Facebooksiden til Tredriver Trøndelag. Klikk på knappen nedenfor for å lese oppdaterte artikler og arrangementer på facebook. Du kan også klikke på fanen "arrangementer & kurs" i menyen ovenfor for å finne aktuelle arrangementer og kurs.Gå til Facebooksidenn.

Tredriverne i Trøndelag

Tredriveren kan hjelpe deg og din bedrift med hvordan du kan løse en utfordring, realisere en idé, være en sparringspartner, samt informere om hvilke muligheter som fins. En tredriver skal også motivere til realisering av innovative prosjekter i den enkelte bedrift. Ambisjonen er å etablere aktiviteter i Trøndelag innenfor områdene som skaper størst verdiskapning og mest bruk av tre.

Målsetningen er økt etterspørsel av industrielt, trebasert byggeri som bedrer lønnsomheten i verdikjede

Skjermbilde (7).png
kollage.jpg
Skjermbilde (6).png
INAM_edited_edited.png

Søren Thornæs veg 10, 7800 Namsos

481 30 500

post@inam.no

iNam er den fremste pådriveren for innovasjon i Namdalen. Vi tilbyr rådgivning innen bedriftsutvikling, prosjektgjennomføring og tilskuddsordninger. Våre kompetente rådgivere arbeider vi for et levedyktig og framtidsrettet næringsliv – i samspill med private og offentlige aktører.

bottom of page