top of page

tir. 28. mars

|

Hellandsjøen

Biogasskurs hos Svanem Biogass AS

Biogasskurs hos Svanem Biogass AS
Biogasskurs hos Svanem Biogass AS

Tid og sted

28. mars 2023, 10:00

Hellandsjøen, Hellandsjøveien 1413, 7206 Hellandsjøen, Norge

Om arrangementet

Svanem Biogass har opplever veldig interesse, blant annet fra gårdbrukere, for sin anleggsutbygging i

Hellandsjøen. Utbygginga av Svanem Biogass har ført til opparbeidelse av ny kompetanse for en investering

i denne type biogassanlegg. En kompetanse som kan deles med dere.

Gårds- og grendeanlegg for å produsere biogass og biogjødsel er veldig aktuelt slik situasjonen har blitt med

høye energi- og gjødselpriser samt framtidige krav for å redusere klimautslipp fra landbruket.

Råstoffet i anlegget er husdyrgjødsel fra 12 gårdbrukere i området og slam fra nærliggende landbaserte

fiskeoppdrettsanlegg.

Produktene fra anlegget er biogjødsel som vil bli distribuert til bøndene som leverer råstoff og biogass som

enten kan brukes til transport eller til strømproduksjon for gården og nærområdet.

Grunder Roar Svanem og hans samarbeidspartnere mener at dette er et konsept som flere gårder og

grender kan ha nytte av, og inviterer til en kursdag der gårdbrukere og andre interesserte kan få en

innføring i hva det vil si å bygge og drifte et biogassanlegg av denne type størrelse.

Kurset inkludert lunsj og med mulighet for å diskutere konkrete prosjektplaner og det koster kr. 2500,- å delta.

Kurset vil bli arrangert på Svanem Samfunnshus, Hellandsjøveien 1413, 7206 Hellandsjøen

Påmelding til Thams Innovasjon, v/Ole Johan Svorkdal, ole.svorkdal@thamsinnovasjon.no tel. 916 92 135 senest

7. mars. Begrenset antall deltagere

Timeplan


  • 5 minutter

    Velkommen til Hellandsjøen v/Roar Svanem.


  • 15 minutter

    Kort orientering om biogass, produksjon og bruk av gassen v/ Ingvar Kvande; Norsøk.

Ytterligere 10 tilgjengelige elementer

Dele dette arrangementet

bottom of page