Besøk hos same og reindriftseier Gustav Kant


Stein Dyrseth og Jan Arild besøkte same og reindriftseier Gustav Kant på Nerskogen på onsdag. Målsettinga med besøket er om mulig å få lokalt reinskjøtt tilgjengelig til spisesteder i regionen. Og da på Bergmannskroa på Løkken Verk.


Kant har slakteri i Resdalen i Orkland kommune. Dyrene benytter seg av beite i Orkland, Rennebu, Rindal og Oppdal. Næringshagen ser det som svært viktig at reindriftsnæringa i regionen synliggjøres bedre enn hva tilfellet er i dag og vil bidra til det.

Reindriftsnæringa representerer bærekraft og en ren, sunn, lokal mat som vi ønsker å fremheve. I tillegg til en sørsamisk kultur og levemåte som vi trenger å lære mere av. En kunnskap som samfunnet trenger framover.

Vi håper å kunne koble utdanning og reindriftsnæringa tettere sammen. Det er kort vei fra Meldal Videregående til Resdalen. Elever på restaurant og matfag bør absolutt lære mer om reinsdyr og samiske mattradisjoner.