top of page

Ecunor Aqua har store planer for oppdrett og vannbasert planteproduksjon

Vi kunne nesten ikke vente til portene åpnet seg etter pandemien, da satte kursen mot Rissa og akvaponiselskapet Ecunor Aqua AS for å oppfylle en avtale om bedriftsbesøk hos de. Vi var veldig nysgjerrige på hva akvaponi egentlig er og hvordan Ecunor løser utfordringer knyttet til økt bærekraft og sirkularitet, og samtidig utnytter muligheter for sunn og lønnsom matproduksjon.


Ecunor Aqua AS består av ekteparet Børge Søraas (Rissa) og Julissa Vasconez, som opprinnelig er fra Equador. De har mange års erfaring fra norsk og equadoriansk oppdrett og startet egentlig som et konsulentselskap i 2015. Nå satser på de egen hånd mot etablering av et kommersielt akvaponi i Norge.


Et akvaponi kombinerer (i samme system) akvakulturproduksjon med vannbasert planteproduksjon og skal løse utfordringer knyttet til miljøavtrykk, ressursutnyttelse og matsikkerhet. Næringsstoffene fra fiskeproduksjonen blir utnyttet videre som organisk gjødsel hos plantene, samtidig som vannet som inneholdt disse næringsstoffene blir renset og går tilbake til fiskeproduksjonen. Det er ingen tilsetninger av kjemikalier eller kunstig gjødsel, og vannforbruket er redusert til et absolutt minimum.
Da vi ankommer blir vi invitert rett ned i det aller helligste, rommet med uttesting av hele systemet i form av en testfasilitet i en mindre skala. Vi legger merke til hvor strømlinjeformet, presist og effektivt denne typen produksjon ser ut til å være. Det er ingen støyende maskiner eller andre tegn til lyder, lukter eller andre stoffer som ikke har noe der å gjøre. Børge og Julissa forteller oss at mye av arbeidet de gjør i denne fasen handler om individuell tilpasning av de innsatsfaktorene de tilfører, for eksempel fargen på lyset de bruker til plantene.


Vi har alleredepekt oss ut HoReCa-markedet (Hotell, Restaurant, Catering) for å begynne et sted med å selge maten vi produserer og få tilbakemeldinger fra sluttkunder og mellomleddene, forteller Børge og Julissa. Senere vil vi satse på større supermarkedkjeder og tilsvarende, men det må komme når vi har oppnådd en større skala i produksjonen, sier de.

Ecunor Aqua har altså store planer om utvidelser og ambisjoner om å bidra til det norske matfatet gjennom mindre bruk, og gjenbruk av innsatsfaktorer slik at det samlede fotavtrykket blir mye mindre. Dette innebærer også forbedringer og utvikling innen potensielle nye markeder med sluttbrukere, finne lokasjoner for fullskalaproduksjon, utvikle industriell teknologi og finne nye partnerskap.


Thams Innovasjon vil alltid heie på prosjekter som satser på økt verdiskaping samtidig som klima- og miljøfotavtrykk begrenses, og så få restressurser som mulig går til spille. Vi skal følge med videre på utviklingen til Ecunor Aqua, og hvis du som leser dette følger med på oss, vil du helt sikkert forbli oppdatert også!

Comments


bottom of page