top of page

Erfaringer fra screening av bistrømmer innen energi, vann og materialer

Bioenergi er energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale, f.eks planteproduker, gjødsel, skogsavfall og annet biologisk avfall. Kort forklart er det bioenergi i alt som kan råtne. Vi har utnyttet energien fra biomasse i tusenvis av år ved å brenne ved til oppvarming og matlaging (Energisenteret, 2019).

Erfaringer fra screening av bistrømmer innen energi, vann og materialer viser at det ofte er mangel på ressurser i bedriften (ledig arbeidskraft) til å jobbe med utnyttelse av disse mulighetene. Det er gjerne gode ideer i omløp innad, men kompetanse på hvordan bistrømmene kan brukes og hvilke samarbeidspartnere som kan hjelpe til med å realisere ideene, gjør at det blir med tanken. Her kan det være nyttig å bruke nettverket som er tilgjengelig, enten det er en næringshage eller andre aktører som kan bidra.


For å få ballen til å rulle, vil det i mange tilfeller være lurt å se etter lavest hengende frukt, så vil sannsynligvis de positive følgene av prosjektet bidra til realisering av flere gode ideer.


Ta kontakt med oss for å starte den grønne reisen.


Referanser

- Energisenteret 2019, Bioenergi, sett 23 Mars 2021 <https://eis.no/energikilder/bioenergi/>

Kommentare


bottom of page