top of page

Forskning og utvikling

I Norge er aktiviteter som vi gjerne kaller Forskning og Utvikling, eller FoU, en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst for bedrifter.I den store sammenhengen er Norge et lite land med begrensede sterke private investeringsmiljøer. Derfor har staten tatt en viktig oppgave for å bidra til å finansiere den type FoU som bidrar til varig verdiskaping i bedriftene. Vi kan hjelpe deg med å finne rett kilde til denne typen finansiering, og å trykke på de rette knappene for å utløse finansieringen.


Det er avgjørende at bedriftene i regionen klarer å omstille seg etter hvert som marked, teknologi og andre rammebetingelser endrer seg. `Det grønne skiftet´, som mange snakker om nå er et godt eksempel på endring i rammebetingelser. I Norge har vi faktisk en ganske sofistikert struktur for finansiering og annen type bistand til forskning og utvikling. Ulike offentlige aktører, som for eksempel Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ENOVA bidrar i ulike steg innen kommersialisering av ideer og teknologi. I Norge har vi for eksempel også et nettverk av testsentre, kalt Katapultsentre, der tekniske ideer kan testes og verifiseres. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med dem, og å få testet ut nettopp din prototype.


Regionalt finnes det ulike ordninger der du kan få finansieringshjelp til å få dyktige forskere til å forske på nettopp din problemstilling og din ide for et nytt produkt eller en ny tjeneste. Vi i næringshagen har dedikerte såkalte kompetansemeglere som hjelper deg å finne rett forsker fra rett miljø, som kan og har lyst til å finne ut mer om din problemstilling. Med en forsker på plass kan du søke om finansiell støtte til forskningsprosjektet ditt. Da har du mange brikker på plass for å gi din egen ide så gode forutsetninger som mulig for å lykkes.


I Næringshagen arbeider vi også med å koble næringslivet i regionen opp mot FoU–miljø lokalt og i Trondheimsområdet. Vi tilstreber å ha førstehånds kunnskap om, og gode relasjoner til nasjonale og regionale forskningsprogram og andre forsknings- og utviklingsmiljø. Vi har også god kontakt og dialog med SINTEF, NTNU, Ruralis, og andre forskningsmiljø regionalt og nasjonalt. Og noen gang deltar vi også selv i mindre forskningsprosjekter, som for eksempel forskning på industrielle symbioser, eller gjenbruk av restprodukter og -ressurser fra andre bedrifter.

I 2020 hjalp vi i Næringshagen i Orkdalsregionen 20 ulike bedrifter med finansiering til helt konkrete FoU-prosjekter.


Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere så kan vi hjelpe deg på veien.

Comments


bottom of page