top of page

Forskning & utvikling

Viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst


Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst. Vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med de rette personene.
Det er avgjørende at bedriftene i regionen klarer å omstille seg etter hvert som marked, teknologi og andre rammebetingelser endrer seg. Skal bedrifter opprettholde verdiskapning og være konkurransedyktige, må man være i forkant av denne utviklingen. Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst og vi i Næringshagen kan hjelpe deg med denne prosessen.


I Næringshagen arbeider vi med å koble næringslivet i regionen opp mot Forsknings og Utviklings – miljø lokalt og i Trondheimsområdet. Vi tilstreber å ha førstehånds kunnskap om nasjonale og regionale forskningsprogram og annen kobling opp mot forsknings- og utviklingsmiljø.


Vi samarbeider med for eksempel SINTEF Teknologi og Samfunn, Norges Forskningsråd, Regionale Forskningsfond og Innovasjon Norge, og vi kan koble deg som bedrift opp til dette miljøet. Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere så kan vi hjelpe deg på veien.

bottom of page