top of page

Hvordan lage en forretningsplan?

En forretningsplan er et dokument som beskriver forretningsideen din og hvordan du har tenkt å drive virksomheten. Les mer om hvordan dette gjøres her.
Forretningsplan er et arbeidsdokument og et styringsverktøy. Det er viktig at du/dere som skal drive bedriften har lagt inn et godt arbeid med forretningsplanen slik at den blir et godt verktøy.


Det viktigste med forretningsplanen er at den skal hjelpe deg med å avklare og forstå din egen forretningsidé og de mulighetene som ligger i den. Men en grundig og gjennomarbeidet forretningsplan vil i mange sammenhenger også være nødvendig hvis du skal søke om økonomisk støtte eller selge deg inn hos samarbeidspartnere eller investorer.​


TRENGER DU HJELP?

Vi i Næringshagen kan hjelpe deg og være med å diskutere innholdet i forretningsplanen din. Vi kan være din sparringspartner på områder hvor du trenger noen å diskutere med, og vi kan hjelpe deg med de punktene du eventuelt synes er utfordrende. Trenger du innspill på hva du bør vektlegge, informasjon om hvilke dokumentmaler som finnes, eller sitter med andre spørsmål – ta kontakt med Næringshagen!Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page