top of page

Hvordan registrere en bedrift?

Det finnes flere måter å registrer en bedrift men de mest brukte er aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Men hva er egentlig forskjellen mellom disse to? ​AKSJESELSKAP

Aksjeselskap er en måte man kan registrere en bedrift på. Ved et aksjeselskap er det ingen av eierne som står personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dette vil si, at dersom det skulle gå galt med firmaet vil eierne i utgangspunktet bare ha mulighet til å tape det aksjeinnskuddet som allerede er betalt inn til selskapet. Kreditorene kan bare gå til selve selskapet med sine krav og ikke til deg personlig.


Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen, og det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med eiendeler du har i stede for penger. Men vel og merke, kun eiendeler som kan selges. Aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon som f.eks. bank, før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.


Vær oppmerksom på at aksjekapitalen ikke kan forbrukes, men at stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.


HVORDAN REGISTRERE SEG?

Når du skal stifte et aksjeselskap, kan du benytte skjemaet «stiftelse av aksjeselskap» i Altinn. Dersom du stifter selskapet på denne måten, blir registreringsskjemaet samordnet registermelding automatisk forhåndsutfylt med opplysninger hentet fra stiftelsesdokumentet.


Huskeliste over nødvendige dokumenter ved registrering:

Stiftelsesdokument

Vedtekter

Bekreftelse fra bank/finansinstitusjon eller revisor på at aksjekapitalen er innbetalt

Villighetserklæring fra revisor, eller styreprotokoll hvis revisjon fravelges


ENKELTPERSONFORETAK

Enkelt forklart er et enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for en virksomheten. Dette vil si at du som person har full økonomisk ansvar for virksomheten, dens gjeld og forpliktelser. Det er ingen egen lov om enkeltpersonforetak men eieren må som hovedregel være myndig og foretaket må imidlertid ha adresse i Norge. Her trenger man ikke å sette inn kapital for å starte opp virksomheten.


Ved enkeltpersonforetak vil lønn utgjøre resultatet etter faste og variable kostnader er betalt.


HVORDAN REGISTERE SEG?

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i enhetsregisteret, og man får da et organisasjonsnummer. Dette er en gratis tjeneste. Enkeltpersonforetak har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest, men dette er gebyrpålagt. Register deg på Altinn.


Trenger du veiledning? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.


(Altinn, 2017)bottom of page