top of page

Hvorfor er næringsutvikling i distriktene er viktig?

Mange tenker ikke over hvor viktig næringsutvikling er i distrikter , men for lokalsamfunnet sin framtid kan dette være forskjellen på liv eller død.


Et aktivt næringsliv stimulerer til økonomisk vekst. Når bedrifter blomstrer i et distrikt, å skaper de arbeidsplasser og bidrar til fellesskapets generelle velstand. Dette gir ringvirkninger. En arbeidsplass fører til mange andre arbeidesplasser. Som f eks i tjenesteytende næringsliv, butikker, skole og barnehage og helse.


Næringsutvikling i distriktet skaper optimisme og bidrar til å tiltrekke nye innbyggere og besøkende til området. Dette kan bidra til å øke eiendomsverdiene og gjøre distriktene mer attraktiv for potensielle kjøpere eller leietakere. Dette gjør at folk vil bosette seg i distriktet.


Næringsutvikling i distrikter kan føre til

samarbeid mellom bedrifter, samfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter. Disse samarbeidene kan bidra til å løse viktige problemer som distriktet står overfor, som å forbedre infrastruktur, øke tilgangen til utdanning og helsetjenester og fremme miljømessig bærekraft.Frivilligheten blomster når næringslivet blomstrer. Et aktivt næringsliv og samfunnsliv henger sammen. Skal frivilligheten ha gode rammevilkår trenger vi et aktivt næringsliv til å støtte opp under dette arbeidet. Eks idrettslag, musikkorps, korsangere, Røde Kors, helselag.


Ved å støtte lokale bedrifter og arbeide for å skape et levende næringsliv kan distrikter skape en mer velstående og bærekraftig fremtid for alle innbyggerne.


Et samfunn uten aktivt næringsliv vil være et fraflyttingstruet samfunn. Skole og barnehager og lokalbutikker vil bli truet og samfunnslivet rakner da det ikke vil være folk nok til å opprettholde de ulike lag og foreninger.


Av disse grunnene er næringsutvikling i distrikt svært viktig og er noe som har høyeste prioritet hos oss i Thams Innovasjon.Comments


bottom of page