top of page

Industri 4,0 - Mobiliseringsaktivitet i fase II og fase III


Thams Innovasjon Industri 4,0 fase II og III ønsker vi å mobilisere bedriftene ved å ta utgangspunkt i de bedrifter som var deltakere i fase I. Vi regner med at noen ikke vil gå videre fra fase I. Da gikk tilbudet om deltakelse til trearbeidende industri i regionen. Vi kommer nå til å tilby fylle opp med bedrifter som arbeider med stål og metall. Funn fra fase I viser at type produksjon ikke har så mye å si, bare den er industrialisert. Mikro og rene håndtverksbedrifter vil da ikke bli prioritet i neste fase, da det ser ut som det er industribedriftene som har mest å hente på økt digitalisering-/automatisering. Samtidig er dette i tråd med nasjonale strategier. Å legge til rette for økt produksjon i våre industribedrifter. Målgruppen er fortsatt bedrifter med rundt 10-20 ansatte.

Thams Innovasjon er godt kjent med og har allerede et samarbeid med de fleste industribedriftene i regionen. Vi vil tilby noen av disse å bli med i Industri 4,0. Vi kommer til å benytte oss av eksisterende nettverk og kontakte disse hver enkelt. Vi benytter oss av det markedsføringsmaterialet som er utviklet for prosjektet, samt videreformidle suksessen av fase I.

Valget av fagpartnere vil forhåpentligvis også motivere bedriftene til å være med. Disse er utvalgt med tanke på erfaring og kompetanse. Samt tilstedeværelse i regionen. Noe som er viktig for oss. Da vi ønsker fortsatt å bygge opp lokal kompetanse i Industri 4,0. En kompetanse som kan benyttes til flere næringer. Noe som er gjort etter første fase med stort hell.

Comments


bottom of page