top of page

Internship i BI


Hvordan fungerer internships?

Under et BI Internship jobber studentene 240 ulønnede timer for arbeidsgiver. Formålet med internshipkurset er å gi studenter mulighet til å kombinere arbeidslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Det gir også bedriften mulighet til å ''teste ut'' eventuelle nye medarbeidere, og studentene får bedre innsikt i hva som kreves i arbeidslivet.


Internshipet gir studentene et semesters yrkespraksis i løpet av studiet. Bedriftene får tilgang til kompetente studenter som ønsker å kombinere teori med praksis. Arbeidsoppgavene skal være relevante for studentenes studieretning (økonomi/ markedsføring/ eiendomsmegling/ entreprenørskap/ forretningsjus). Studentene får en faglig veileder på BI gjennom kurset. Det er studenter på tredjeåret (høstsemester) som kan gjennomføre et BI Internship.


I tillegg til å jobbe 240 timer skal studenten skrive en kort oppgave om en problemstilling hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver får med andre ord tilgang til ekstra utredningskapasitet samt ny og oppdatert fagkunnskap. Virksomheten forplikter seg i gjengjeld til å utpeke en mentor/rådgiver, tilby nødvendige arbeidsfasiliteter og relevante arbeidsoppgaver for studenten. For å bli godkjent som praksisplass må bedriften være godt etablert og gjerne se BI Internship som en del av sitt samfunnsansvar.


Klikk her for mer informasjon: BI Internship

Comments


bottom of page