top of page

Jankos

Jankos er et allsidig mekanisk verksted med stor spennvidde i deres oppdrag. De er en ren underleverandør av deler og utstyr som produseres etter deres kunders ønske. Hovedkontoret til Jankos ligger i «gamle Snillfjord», men de har også en avdeling på Grønøra på Orkanger der de utfører maskinering. I tillegg til ren produksjon av deler og utstyr hjelper Jankos også deres kunder med tegning og utvikling. Dette kan være alt fra prototyper på et nytt produkt eller forbedring og videreutvikling av eksisterende produkter. Kundene kommer ofte til Jankos med sine utfordringer for å få løst disse sammen.

Fokus på kvalitet

Bemanningen er i totalt i dag 17 personer, derav 2 lærlinger. De driver hovedsakelig med maskinering, sveising og reparasjoner. Som et ledd i kvalitetsarbeidet fokuserer de også på flere fagbrev til de ansatte, og det er flere i verkstedet som har 2 fagbrev.

Jankos har spesielt de siste årene satset sterkt på maskinering og begynner å få en ganske så respektabel maskinpark. De har nå 8 CNC-styrte maskiner, 5 dreiebenker og 3 fresemaskiner. Deres siste investering har også nettopp kommet inn til

(Jan Rune Berdal, Daglig leder) avdelingen på Orkanger, og det er en 4-akset fresemaskin.


Med fokus på kvalitet og sertifisering fikk de også i 2014 på plass 2 ISO-sertifiseringer. Det er ISO9001 som går på kvalitetsledelse og ISO14001 som er et miljøstyringssystem. I tillegg har de Achilles og Achilles NCE på plass. Disse er en prekvalifisering inn mot enkelte bransjer i feks. offshore og energi.


Tilgang til nok gode CNC-operatører har vært Jankos største utfordring gjennom deres vekst. De må få på plass en styrket intern kapasitet på opplæring og et enda tettere samarbeid med skolene for å lage en god plattform for flere ungdommer til å velge nettopp dette faget.


Korona pandemiens konsekvenser

Med tanke på oppdragsmengde så har Jankos som mange andre vært spente på hvilke konsekvenser Korona-pandemien ville medføre.


Vi må nok si at vi har vært veldig heldig, og sluppet billig unna så langt. Vår styrke er allsidigheten, og at vi har kunder i mange forskjellige bransjer. Dette gjør oss ikke så sårbar når det svinger i de enkelte markeder. Så selv om det innimellom har vært noen stille perioder så har det vært bra trykk i oppdragsmengden.


Fremtiden

Fremover så jobber Jankos med å utvikle deres Orkanger-avdeling, og håper å komme inn i nye lokaler i løpet av et års tid. Dette vil forhåpentligvis gi større spillerom med tanke på mannskap og maskiner.


Vi i Næringshagen ønsker Jankos lykke til inn mot 2021!Sjekk de ut her

Foto: Allsidig Design / Kajsa Margarete Selnes

Comments


bottom of page