top of page

Kompetansekartlegging 2017
Høsten 2017 ble det gjennomført en kompetansekartlegging av 45 bedrifter i næringslivet i den nye Orkland Kommune (Bestående av Agdenes, Meldal, Snillfjord og Orkdal Kommune). Kompetansekartleggingen var et samarbeid mellom Næringshagen i Orkdalsregionen, Trøndelag Fylkeskommune, Ch.Thams Ressurs, Orkladal Næringsforening og NAV Meldal og Orkdal.


BAKGRUNN OG MÅL

Overordnet målsetting med kompetansekartleggingen i nye Orkland Kommune var for og opprettholde høy sysselsetting samt legge forholdende til rette for vekst og utvikling av lokalt næringsliv. Dette forutsatt tilgang på riktig kompetanse til rett tid.


Gjennom kompetansekarteleggingen gjorde vi følgende:

Kartla dagens kompetanse i et utvalg av bedrifter i regionen

Bevisstgjorde bedriftene om fremtidig kompetanse for å skape utvikling og vekst

Bevisstgjorde bedriftene om muligheter til påvirkning av tilbud fra opplæringsinstitusjonene


Målet etter denne komptansekartleggingen er å utvikle relevante og kortreiste studier/utdanningsløp for fremtidig arbeidskraft i regionen. ​


UTVELGELSEN

Bedriftene ble hentet fra enhetsregisteret og underenhetsregisteret fra Brønnøysund, og ut fra dette ble 45 bedrifter valgt ut fra 331 kvalifiserte bedrifter (bedrifter med over 5 ansatte). Inndelingen var basert på 4 grupper/næringer;

Industri, kraft og utvinning

Bygg og anlegg

Handel

Tjenesteyting

Kommentare


bottom of page