top of page

Prosjekt Industri 4.0 2021


Næringshagen har i januar vært i full sving med Prosjekt Industri 4,0 Digital kompetanseheving for mindre produksjonsbedrifter i regionen.


Prosjektet som heter Industri 4,0 Trøndelag er et kompetanseprosjekt til mindre næringsliv etter initiativ av Trøndelag fylkeskommune.


Mye av arbeidet i Industri 4,0 er å motivere og bistå bedriftene til å ta i bruk digitale system som kvalitetssikrer og gir bedriftene mer kontroll og bedre styring på tilbud, ordrer, produksjon, lager og økonomi. Erfaringene med Industri 4,0 så langt er at det ofte blir fokus på å få produksjonssystem hos bedriftene koblet sømløst sammen med administrive system.

Den digitale utviklingen har ført til at det finnes en rekke gode løsninger som gjør at konkurransekraften til mindre bedrifter kan opprettholdes ved å ta i bruk gode digitale løsninger.


Bedrifter som er med i Industri 4,0 prosjektet så langt er:

AG-Tre, Foss-Plater, Lium Møbelverksted, Foss Snekkeri, Svardal Trapp, Rennebu Dører, Norservice Interiør, Lillerønning Snekkerifabrikk, Letthus, Bergmoen Snekkerverksted.

Næringshagen sin partnere i prosjektet er Biztek, Treteknisk Institutt og Orkla Sparebank.

Comentários


bottom of page