top of page

S Solem AS

Skal man drive butikk må man være forandringsdyktig. Ideen er å ha flere ben å stå på!

Det hele startet på et lite hjemmekontor på Fannrem. Grunnlaget ble lagt av Jarle Solem, som på den tiden var distributør for norske FINA med en tankbil i Orkdalsregionen. Forretningsideen var på den tiden salg og utkjøring av smøreoljer, diesel, parafin og fyringsoljer. I perioden 1998-2008 hadde firmaet i tillegg tre betongbiler for Orkla Betongstasjon (Norbetong).(Jarle Solem)


Etter hvert ble det naturlig for sønnen Stig å ta over etter sin far, og familiebedriften har i dag fått flere ben å stå på. De store forandringene skjedde da bedriften etablere seg på Grønøra industriområde på Orkanger i 2010, hvor de kjøpte en eiendom på 3,5 mål. Bedriften hadde på den tiden gått i innkjøp av tre lifter (2008), men ønsket å utvide liftparken sin, i tillegg til å etablere et YX-truck anlegg som krevde større plass. Stig følte derfor at det var «rett timing» for å ta steget ut fra det lille hjemmekontoret på Fannrem.


I 2012 foretok bedriften et nytt oppkjøp av naboeiendommen på nye 3,5 mål. Ny forretningside var da utleie av lagerplass, og bygde derfor en hall for utleie til næringslivet, både kald- og varmlager. I 2018 investerte bedriften nok en gang et oppkjøp av naboeiendom. Denne gangen på hele 10 mål med kombinert lager og kontor på 700 kvm til sammen. YX-Truck anlegget hadde for øvrig tredje største vekst i volum på landsbasis dette året, og landet på 13 plass i Norge på størst volum av 36 YX-truck anlegg.


Fulle hus

I dag er alt av kontor og lager utleid. På kontordelen finner man i dag fire ulike typer firmaer med til sammen ti ansatte (S Solem AS, Hoston AS, Ametrine AS og Orkla grafisk AS). S Solem AS har lagt stor vekt på å gjøre det ytterste for å tilfredsstille alle forventninger og krav til sine leietakere, og føler at de har lyktes med å skaffe et godt miljø på huset.

Bedriften har utvidet liftparken sin betraktelig, og kan i dag tilby et 40 talls utleieenheter i ulike varianter og størrelser. S Solem AS eier i dag et område på Grønøra på hele 17 mål, som består av verksted, serviceavdeling, lagerhaller og kontorer i tillegg til YX-truckanlegget. Bedriften eier også en semitrailer som brukes til utkjøring av de største liftene. Tankbilen er fortsatt med i bedriften etter 50 års virksomhet, for levering av diesel og nå også med miljøvennlige alternativer til parafin og fyringsolje.I dag har S Solem AS tre ansatte. Stig Solem er daglig leder og eier av bedriten. Cato Næss «altmuligmann» er bedriftens serviceteknikker, lift-instruktør, ADR sikkerhetsrådgiver og sjåfør. Kari Engdal er bedriftens nyeste tilskudd som jobber i resepsjon/kundemottaket og driver også med regnskap. I tillegg er Silje Solem markedsansvarlig på deltid, og har ansvaret for sosiale medier og bedriftens nettside (solemas.no). Dagens selskapsstruktur består av S Solem AS som er driftsselskapet, i tillegg til to eiendomsselskap: VIBRO eiendom AS og Grønørveien 7 AS.


(Cato Næss, Kari Engdal og Stig Solem)

Spennende fremtid

I løpet av 2020/2021 skal bedriften bygge en ny isolert storhall på 1800 km med kald/varmlager for utleie til næringslivet. Bedriften har også planer om å kunne tilby nye utleieenheter. S Solem AS presiserer også viktigheten av å få frem lokalsamfunnet. Det å bruke hverandre slik at man sammen kan vokse og utvikle seg er noe bedriften ser på som essensielt viktig.


Sjekk de ut her

Comments


bottom of page