top of page

SkatteFUNN

SkatteFUNN gir finansiering når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Denne ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Her kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.


Ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. Det er heller ikke noen begrensninger på tema for prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er nyttig for bedriften.Vi tilbyr rådgivning og veiledning ved søknad om SkatteFUNN. Kontakt en av våre rådgivere for å drøfte hva som er riktig for ditt prosjekt.

Comments


bottom of page