top of page

Student besøk fra NTNU

Torsdag 12. august tok fire studenter turen fra NTNU til Orkanger for å høre litt om Thamsklyngens arbeid og for å ta en nærmere titt på fjernvarmesentralen på Strandheim.

Daglig leder Kay Sandstad ønsket oss velkommen, og ga oss en guidet tur rundt på anlegget som leverer varme både til private og offentlige bygg på Orkanger. Her fikk studentene høre om gode synergier med blant andre Orklandbadet og den nye fabrikken til Norsk Kylling, for å nevne noen.
Det varme vannet som går gjennom fjernvarmesentralen kommer direkte fra Elkem Thamshavn, og er i utgangspunktet et biprodukt som må kjøles ned og slippes ut i fjorden. At denne overskuddsenergien nå brukes til noe bedre, var midt i blinken for studentene, som var her for å se praktiske eksempler av industrielle symbioser – et eksempel på sirkulær økonomi, hvor den enes avfall kan bli den andres ressurs.

Gjennom sommerjobb i Trøndelag fylkeskommune har studentene fått mulighet til å reise rundt i Trøndelag og besøke mange forskjellige steder hvor det er mulig å se gode eksempler på sirkulær økonomi. Studentene går nå femte året på studiet industriell økologi, og kanskje vil besøket på Orkanger være inspirasjon i veien videre med oppgaveskriving og jobbsøking. Vi sier takk for besøket, og på gjensyn!

Comments


bottom of page