top of page

Studenter og trainee

Studenter og traineestillinger har mye å tilføre næringslivet.

Har du tenkt på at en masterstudent kan skrive sin masteroppgave med utgangspunkt i bedriften din?


Via å benytte kunnskapen og mulighetene en student kan gi deg kan du få nytt perspektiv på problemstillinger du ønsker å løse. I tillegg til dette bidrar du til at morgendagens arbeidskraft får relevant erfaring i forhold til deres utdanning.studenter og trainee


Via et samarbeid med BI kan dette tilbys ut til bedriftene:

BI case study club Trondheim, «har du et case du ønsker å få løst?» Hver vår er det oppstart av BI case study club Trondheim hvor du som bedrift har mulighet til å melde på et case.

BI internship, ønsker du arbeidskraft med ny kunnskap og et nytt perspektiv GRATIS?

Bacheloroppgave innenfor

- Salgsledelse

- Bedriftsutvikling for SMB

- Prosjektledelse

- Kampanjeplanlegging

- Økonomistyring

- ​Investeringsanalyser

- Anvrendt makroøkonomi

- Markedsføringsledelse

- Økonomi

- Administrasjon

I forhold til en traineestilling er dette i praksis en aspirantstilling der studenter har mulighet til å få praktisk og teoretisk erfaring i forhold til deres utdanning. En slik stilling kan din bedrift tilby og være en fin mulighet til å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i din bedrift. – Tenk framover.


Gjennom disse ordningene gir vi også nyutdannede muligheten til å få en fot innenfor i næringslivet i regionen vår, som vi videre kan dra nytte av!


Ta kontakt med oss så kan vi koble din bedrift opp mot studenter som kan hjelpe deg på veien mot å lykkes.

Comments


bottom of page