<figure> <img src="https://thamsinnovasjon.no/traller.jpg" alt="Bygg.jpg. Foto."> <figcaption>Kuben innovasjons senter.</figcaption> </figure>

STYRK DIN BEDRIFT MED 
THAMS  
INNOVASJON

NYTT
NÅ!

119A0743.jpg

trainee
TRØNDELAG SØRVEST

Lokal innsikt, enestående nettverk

VI HJELPER NÆRINGSLIVET MED 

Vi har mottatt enestående hjelp fra Thams Innovasjon i forbindelse med rådgivning og søknadsskriving for prosjekt støtte fra ENOVA til vårt pågående prosjekt for en grønnere skipsfart...
(Stamnesøy Shipping AS)

Kommende arrangementer

 

Sjekk også ut vår blogg

Gode råd!

Nyskapning og utvikling i Orkland, Skaun, Rindal, Heim og Hitra