STYRK DIN BEDRIFT MED
THAMS
  
 INNOVASJON

VI HJELPER MED 

Vi har mottatt enestående hjelp fra Thams Innovasjon i forbindelse med rådgivning og søknadsskriving for prosjekt støtte fra ENOVA til vårt pågående prosjekt for en grønnere skipsfart...
(Stamnesøy Shipping AS)

 

Kommende arrangement

Sjekk også ut vår blogg

Si velkommen til vår nye ansatt

Nyskapning og utvikling i Orkland, Skaun, Rindal, Heim og Hitra