top of page

tor. 02. juni

|

Orkanger

Arbeidsrettsdagen

Orkland Næringsforening har den glede av å innvitere til Arbeidsrettsdag, en dag som arrangeres i samarbeid med Arntzen De Besche Advokatfirma AS og Orkland Næringsforening.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Arbeidsrettsdagen
Arbeidsrettsdagen

Tid og sted

02. juni 2022, 09:00 – 14:00

Orkanger, Gammelosveien 2, 7300 Orkanger, Norge

Om arrangementet

Å være arbeidsgiver og ha ansvar for arbeidstakere er krevende, arbeidsgiver har både styringsrett og omsorgsplikt. Den ansatte har medvirkningsplikt og lojalitetsplikt, men også ytringsfrihet og krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Ofte kan det være vanskelig å sjonglere denne balansen, og å vite hva som skal gjøre når det dukker opp situasjoner.  

Arbeidsgiver plikter å forholde deg til arbeidslivets grunnleggende spilleregler og disse skal ligge som en ramme rundt alt de gjør. Derfor er det av avgjørende betydning at arbeidsgiver kan disse spillereglene og vet hvordan de skal anvendes. I tillegg trenger arbeidsgiver detaljkunnskaper om ansettelses forholdets regler fra før ansettelse til ansettelsesforholdets slutt, enten det skyldes arbeidstaker, arbeidsgiver eller virksomheten. Dette gjelder uansett om arbeidstaker er fast ansatt eller ikke, om den ansatte har en ledende eller særskilt uavhengig stilling, om den ansatte jobber deltid eller er innleid. Du trenger å vite hvilke regler som gjelder både for å ivareta, veilede og irettesette den ansatte. Dette er arbeidsrett.

Dele dette arrangementet

bottom of page