top of page

Industri 4,0 Trøndelag

Industri 4,0 Trøndelag er et regionalt initiativ hvor Trøndelag fylkeskommune sammen med næringshagene og inkubatorene tilbyr bransjeretta kompetanseforløp for digital endring av driften for å øke bedriftenes konkurransekraft. Dette er fase II i programmet. 

Målgruppen er industribedrifter i regionen med ca 5-20 ansatte som ønsker å forbedre sin produksjon ved hjelp av digitalisering.  

Aktiviteter

Digitalisering i næringslivet

Digitalisering gjennom prosjektet DigiBest

bottom of page